Stanoviska ministerstva vnitra - 2006

Platnost informací ověřte v přehledu stanovisek MVČR

Soubor typu pdfPřehled stanovisek MVČR - rok 2006 (stav k 05/2017)(673,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis osobního stavu do matričních knih (09.12.2006)(211,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis příjmení žen podle cizozemského matričního dokladu na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu (08.12.2006)(201,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfNAHRAZENA informací č. 16/2011 a 24/2016 - Uznávání soudních rozhodnutí v rámci Evropské unie (08.12.2006)(129,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPodpisový vzor vice-konzula Konzulárního jednatelství Ukrajiny v Brně, Doklady předkládané občany Ukrajiny k uzavření manželství na území České republiky (23.11.2006)(369,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfČÁSTEČNĚ PLATNÁ INFORMACE - Pověření členů zastupitelstva k přijímání prohlášení o uzavření manželství (21.11.2006)(76,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů (18.09.2006)(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfOvěřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (07.08.2006)(115,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZRUEŠENA informací č. 27/2016) - .Zákon č. 342/2006 Sb. Změna rodného čísla při osvojení, Plnění oznamovací povinnosti podle § 7 písm. c) zákona o evidenci obyvatel (25.07.2006)(101,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNEPLATNÁ INFORMACE - Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů - skončení platnosti OP po vstupu do registrovaného partnerství (06.06.2006)(140,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfObjednávky knih registrovaného partnerství a tiskopisů (18.05.2006)(445,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOsvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládané státními občany Slovenské republiky (27.04.2006)(180,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis jména, popř. jmen a příjmení při narození dítěte a při uzavření manželství státního občana ČR a současně státního občana jiného členského státu EU (13.04.2006)(439,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDoklad o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládaný státními občany Izraele (06.04.2006)(99,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka Ministerstva financí k provádění identifikace podle § 2 odst. 6 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (14.03.2006) - PLATNÁ S INFORMACÍ č. 6/2004(107,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZRUŠENÁ INFORMACE - Poskytování rodných čísel novorozenců matričními úřady zdravotnickým zařízením (07.03.2006)(82,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfČíslování matričních dokladů v knize úmrtí (06.03.2006)(136,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfOvěření správnosti údajů v žádosti o výpis z rejstříku trestů a totožnosti žadatele (10.02.2006)(119,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfStanovisko MV k aplikaci §17 zákona č. 40/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů(107,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDoklad o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládaná státním občanem Ukrajiny, Podpisové vzory konzulárních pracovníků Velvyslanectví Ukrajiny v České republice (03.02.2006)(116,2 kB)stáhnout


Poslední změna 16. 06. 2017 13:27:39