Stanoviska ministerstva vnitra - 2003, 2004

Soubor typu pdfPřehled stanovisek MVČR - rok 2004 (stav k 05/2017)(615,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled stanovisek MVČR - rok 2003 (stav k 05/2017)(624,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZjišťování údaje o státním občanství - součinnost při aplikaci novely zákona o občanských průkazech (21.12.2004)(213,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfNEPLATNÁ, NAHRAZENA INFORMACÍ č. 7/2006 - Soulad české právní úpravy s rozsudkem Soudního dvora Evropských společenství (16.12.2004)(231,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPosuzování státního občanství dítěte narozené cizí státní občance, k němuž bylo popřeno otcovství státního občana ČR (07.12.2004)(114,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfUznávání cizozemských rozsudků o rozvodu Nejvyšším soudem ČR (07.10.2004)(137,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (13.09.2004)(3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfUvádění slovanských osobních jmen, jejichž součástí je jméno odvozené ze jména otcova (21.05.2004)(86,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfOprava vazby matričních knih (19.05.2004)(89,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKontrolní a metodická pomoc krajských úřadů obcím (17.05.2004)(186,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdf1. Uznávání cizozemských prohlášení o určení otcovství dítěte 2. Oznámení soudu při narození dítěte (07.05.2004)(126,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVydávání rodných listů dítěte a dokladů o státním občanství dítěte orgánům sociálně-právní ochrany dětí (07.05.2004)(172,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNahlížení do matričních knih a vydávání doslovných výpisů z matričních knih pracovníkům Vojenského zpravodajství (03.02.2004)(317 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýměna matrik s Chorvatskou republikou - DOPLNĚNÍ (27.01.2004)(62,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfNEPLATNÉ STANOVISKO: Uvádění jmen fyzických osob, které se hlásí k jiné než české národnosti (15.12.2003)(99,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýměna matrik s Chorvatskou republikou (29.10.2003)(400,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf1. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 2. Podpisové vzory konzulárnírních pracovníků a vzory razítek (23.09.2003)(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfVyšší ověření dokladů vystavených za trvání SSSR předkládaných státními občany Kazachstánu (24.04.2003)(62,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfNahlížení do matričních knih pracovníky Úřadu pro zahraniční styky a informace (17.04.2003)(64 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfOdvolací orgány v případech přezkoumaní rozhodnutí vydaných ve správním řízení matričním úřadem (27.01.2003)(57 kB)stáhnout


Poslední změna 08. 04. 2015 12:47:33