Sport a volný čas v Olomouckém kraji

Přehled dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2022 ve sportovní oblasti:

06_01_01_Podpora celoroční sportovní činnosti (příjem žádostí od 22.10. - 3.11.2021)

Soubor typu pdfPravidla DT1(766,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy DT1(611,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost DT1(5 MB)stáhnout

06_01_02_Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport (příjem žádostí od 22.10. - 3.11.2021)

Soubor typu pdfPravidla DT2(762,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy DT2(611,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost DT2(4,1 MB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled schválených dotací ROK, ZOK 2022 - 2. kolo(16,4 kB)stáhnout

06_02_01_Podpora sportovních akcí - 2. kolo

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu (771,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost v dotačním titulu (3,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzororová veřejnoprávní smlouva v dotačním titulu (587,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka schválených dotací ROK a ZOK - 1. kolo(665,8 kB)stáhnout

06_02_02_Dotace na získání trenérské licence (příjem žádostí 3.3.-14.4.2022)

Soubor typu pdfPravidla v dotačním titulu(779,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor žádosti v dotačním titulu 2.pdf(3,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. veř. sml. na činnost fyz. os. nepodn.(461 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. veř. sml. na činnost fyz. os. podn.(474,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSchválené dotace na získání trenérské licence 2022(199,9 kB)stáhnout

06_02_03_Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje (příjem žádostí 24.1. - 1.4.2022)

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu (965,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti o poskytnutí dotace v dotačním titulu (836,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva v dotačním titulu(601 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPodpora-reprezentantů-ČR-schválené-dotace-po-jednání-ROK(489,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT3-Podpora-reprezentantů-ČR-schválené-dotace-po-jednání-ZOK(489,8 kB)stáhnout

06_02_04_ Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje (příjem žádostí 24.1. - 1.4.2022)

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(822 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva(465,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT3-Podpora-reprezentantů-ČR-schválené-dotace-po-jednání-ROK(489,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled schválených dotací (1,1 MB)stáhnout

06_05_Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2022 (příjem žádosti 14.1.- 4.2.2022)

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost o poskytnutí dotace(4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na činnost FO nepodnikateli(578,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na činnost FO podnikateli(588 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na činnost právnické osobě(584,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProgram na podporu handicapovaných sportovců - výsledky 2022.pdf(193,2 kB)stáhnout

06_07_Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2022 (příjem žádostí od 17.1. - 4.2.2022)

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(927,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti v dotačním programu(4,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci fyzické osobě nepodnikateli ve strukturálně postižené obci(595,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci fyzické osobě nepodnikateli(597 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci fyzické osobě podnikateli ve strukturálně postižené obci(527,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci fyzické osobě podnikateli(529,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci obcím strukturálně postiženým(517,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci obcím, městysům, městům(519,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci pro právnické osoby(530,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci pro právnické osoby ve strukturálně postižené obci(528,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka schválených dotací ROK - Rekonstrukce 2022.pdf(207,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka schválených dotací ZOK, ROK (249 kB)stáhnout

06_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2022 (příjem žádostí od 17.1. - 4.2.2022)

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(923,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti v dotačním programu(4,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci obcím, městysům, městům(524,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci pro právnické osoby(532,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka schválených dotací ZOK - Výstavba kofinancovaná z NSA 2022(204,6 kB)stáhnout

06_09_01_Víceletá podpora významných sportovních akcí (příjem žádostí 17.1. - 31.1.2022)

Soubor typu pdfVzorová pravidla (890,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost (559,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba(466,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled podpořených žadatelů(216,1 kB)stáhnout

06_09_02_Víceletá podpora sportovní činnosti (příjem žádostí od 17.1. - 31.1.2022)

Soubor typu pdfVzorová pravidla 06_09_02(543,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost 06_09_02(741,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - právnická osoba(463,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled podpořených žadatelů(205,9 kB)stáhnout

06_04_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2022 (příjem žádostí 13.6. - 8.7.2022)

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(631,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti o poskytnutí dotace(4,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na činnost pro právnické osoby(610,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečná zpráva(354,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka schválených dotací.pdf(449,8 kB)stáhnout

06_03_Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji v roce 2022 (příjem žádostí 28.4. - 13.5.2022)

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(894,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na akci pro FO nepodnikající(506,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na akci pro FO podnikající(515 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na akci pro právnické osoby(515,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na činnost pro FO nepodnikající(504 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na činnost pro FO podnikající(512,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na činnost pro právnické osoby(514 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost o poskytnutí dotace(4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečná zpráva(428,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka schválených dotací volnočas(219,1 kB)stáhnout


Poslední změna 29. 09. 2022 10:40:28