„Společně jsme silnější“, zaznělo na Dnu klastrů v Olomouckém kraji

17. 09. 2019

Jak mohou klastry pomoci specializaci regionů, podpořit inovace ve firmách a navázat mezinárodní spolupráce? Klastry, vzájemně propojené firmy a instituce působící v jednom oboru, jsou dlouhodobě podporovány národní vládou i jednotlivými regiony. Jejich podpora kontinuálně roste i ze strany Evropské unie. A tato podpora je oprávněná.

Za vším hledej selský rozum

Zúčastněné firmy v oborových klastrech si navzájem konkurují. Ale současně jsou nuceny řešit řadu podobných problémů – se vzděláváním zaměstnanců, s vývojem, s vývozem svých produktů či s přístupem ke specializovaným dodavatelům. Díky vzájemné spolupráci umí tato omezení lépe překonat a získat tak konkurenční výhodu, která se těžko napodobuje. „Zkratka specializace = konkurenceschopnost = úspěch je sice velké zjednodušení, ale v zásadě takto úspěšné klastry fungují“, řekl Jiří Herinek, prezident Národní klastrové asociace.

Olomoucké klastry se představují

To potvrzuje manažer klastrové organizace CREA Hydro&Energy, z.s. Břetislav Skácel a dodává: „I když sídlíme v Brně, řada našich členů je z Olomouckého kraje. Zajímají je naše projekty zaměřené na inovativní způsoby čištění odpadních vod, čištění podvodních konstrukcí nebo aktivity na podporu exportu do rozvojových zemí zejména v jihovýchodní Asii a na Blízkém Východě.“

Společný zájem, pomoci zvýšit bezpečnost Armádě České republiky, spojuje členy Českého optického klastru, z.s. v souvislosti se zakázkou na dodávku bojových vozidel pěchoty. I když bude slavit teprve své druhé narozeniny, a patří tak mezi nejmladší klastry v Olomouckém kraji, jeho členové se budou schopni podílet na dodávkách optických systémů pro většinu vozidel přihlášených do tendru.

A právě témata společných projektů a potenciálních nových spoluprací přilákala do Olomouce více než 50 zástupců z klastrových organizací, veřejné správy či výzkumných institucí. Den klastrů každoročně pořádá Národní klastrová asociace, která již 10 let spojuje klastrové organizace, hájí jejich potřeby a rozvíjí klastrovou politiku v ČR.

Kromě kvalitních prezentací jsme letos věnovali velkou část programu vzájemnému předávání zkušeností účastníků Dne klastrů. Těšil jsem se na moderované i neformální diskuse na témata měření přínosů klastrů či jejich příspěvek k rozvoji regionů," doplnil Jiří Herinek. Na Dnu klastrů vystupovali kromě jednotlivých manažerů klastrových organizací, včetně zahraničního hosta, i řečníci z Ministerstva průmyslu a obchodu, CzechInvestu, Olomouckého kraje.

Slavnostně bylo předáno čestné ocenění Zlatý klastr 2018. V hlavní kategorii zvítězil Plastikářský klastr, z.s. ze Zlína. V kategorii Inteligentní specializace regionu pak Český optický klastr, z.s. z Olomouce. „Za Olomoucký kraj gratuluji oběma vítězům. To, že se jedním z vítězů stala klastrová organizace z Olomouckého kraje, vnímám i jako odměnu pro nás. Olomoucký kraj podporuje klastry od roku 2003, formou dotací ze svého rozpočtu i přímou podporou takových akcí, jako je ta dnešní," řekla Marta Novotná, vedoucí oddělení Odboru strategického rozvoje Olomouckého kraje.

Olomoucký kraj podporuje klastry

Olomoucký kraj je už sedmou zastávkou přehlídky úspěchů klastrů z celé České republiky. Národní klastrová asociace pořádá Den klastrů v jednotlivých krajských městech od roku 2016. „Je to příležitost poukázat na přínosy klastrů jako nositelů regionálních specializací a spolupráce firem s výzkumnými organizacemi, která přináší plody," řekla Pavla Břusková, zakladatelka Národní klastrové asociace.

Dnu klastrů v Olomouckém kraji udělilo záštitu Ministerstvo průmyslu a obchodu. Stejně tak i olomoucké hejtmanství, které spolu se společností Meopta-optika, s.r.o. akci finančně podpořilo. Mezi podporovatele akce patří i Agentura pro podporu podnikání a inovace CzechInvest, která se klastry a jejich podporou dlouhodobě zabývá.

„Společně jsme silnější“, zaznělo na Dnu klastrů v Olomouckém kraji
„Společně jsme silnější“, zaznělo na Dnu klastrů v Olomouckém kraji
„Společně jsme silnější“, zaznělo na Dnu klastrů v Olomouckém kraji
„Společně jsme silnější“, zaznělo na Dnu klastrů v Olomouckém kraji
„Společně jsme silnější“, zaznělo na Dnu klastrů v Olomouckém kraji
„Společně jsme silnější“, zaznělo na Dnu klastrů v Olomouckém kraji


Poslední změna 17. 09. 2019 12:40:52