Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova - Ondratice, svazek obcí

IČ: 71222791
Vznik: 28.06.2004
Sídlo svazku obcí: Císařská 39, Brodek u Prostějova, PSČ 798 07

Orgány svazku obcí:

  • předsednictvo
  • revizní komise
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
JUDr. Radek Rozmánek Lískovec 204
798 07 Brodek u Prostějova
předseda 29.12.2010
Ing. Ladislav Černý 798 07 Ondratice 160 člen předsednictva 29.12.2010
Hana Oulehlová Květná 379, Brodek u Prostějova
PSČ 798 07
člen předsednictva 23.12.2014

Způsob jednání za svazek obcí:

Předsednictvo svazku je statutárním orgánem svazku a jedná jménem svazku ve všech jeho věcech, a to tak, že navenek jedná a podepisuje předseda předsednictva nebo společně oba členové předsednictva.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti svazku je příprava a realizace stavby splaškové kanalizace a ČOV obcí Brodek u Prostějova a Ondratice a jejich následné provozování včetně odvozu kalů a shrabků z česlí z ČOV a čerpacích stanic, včetně dopravy pro vlastní potřebu, nikoli však pro zajištění podnikatelské činnosti vykonávané na základě živnostenského nebo jiného oprávnění dle obecně závazných právních předpisů.


Poslední změna 23. 06. 2017 08:20:30

© Krajský úřad Olomouckého kraje