Soutěž o udělení značky Regionální potravina Olomouckého kraje 2022

Datum05. 04.-25. 05. 2022
Místo konáníOlomoucký kraj
OrganizátorAgrární komora Olomouckého kraje

Odstartoval 13. ročník soutěže o udělení značky Regionální potravina Olomouckého kraje 2022

Značka Regionální potravina seznamuje spotřebitele s oceněnými regionálními potravinami a zároveň tak podporuje malé a střední producenty z regionů. Ocenění Regionální potravina obdrží každoročně kolem stovky výrobců ze všech regionů ČR (mimo hlavní město Praha) a jejich výrobky jsou propagovány jak v regionu, kde byly vyrobeny, tak na akcích celorepublikového charakteru.

Zemědělský nebo potravinářský výrobek, který je předmětem žádosti o udělení značky Regionální potravina Olomouckého kraje, musí být vyroben na území Olomouckého kraje a  nejméně ze 70 % ze surovin z Olomouckého kraje, nebo v případě, je-li to z objektivních důvodů nutné, z České republiky, s odůvodněním, proč nepochází surovina z Olomouckého kraje. Hlavní surovina musí být ze 100 %  tuzemského původu.

V případě, že máte chuť a zájem zúčastnit se tohoto ročníku soutěže kontaktujte za účelem získání podrobnějších informací krajského koordinátora paní Janu Neradilovou, tel. 728 730 428, e-mail: oakpr@volny.cz. Informace o soutěži je možno rovněž získat na www.regionalniporavina.cz.

Termín přijímání přihlášek do soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje do 25. května 2022

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne dne 29. 9. 2022 na festivalu gastronomie a nápojů OLIMA na Výstavišti Flora Olomouc, a.s.

Soutěž o udělení značky Regionální potravina Olomouckého kraje 2022


Poslední změna 13. 04. 2022 08:20:00