Sociální podnik Transkript online rozšiřuje služby

18. 04. 2022

Spolupráce Olomouckého kraje a sociálního podniku Transkript online pokračuje. Na webu kraje tak například najdou pomoc sluchově postižení, kteří mohou uskutečnit hovor i přes svůj hendikep. Teď se nabídka pomoci rozšiřuje.

„Spolupráci se sociálním podnikem Transkript online hodnotíme jako velmi užitečnou. Naší snahou je, aby s krajským úřadem mohl komunikovat kdokoli bez ohledu na svůj případný hendikep,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Nově bude Transkript bezplatně poskytovat službu telefonického překladu z ukrajinštiny do češtiny a obráceně. Krajskému úřadu to podstatně ulehčí zvládat formality, které souvisí s aktuální uprchlickou krizí. Odkaz na službu najdou lidé přímo na webu olkraj.cz. Do projektu se mají brzy zapojit i další orgány veřejné správy – například policie nebo úřady práce. Službu lze využít, jak při telefonické komunikaci, tak i při osobním jednání na místě.

„Jedná se v podstatě o telefonní konferenci tří stran, a to člověka bez znalosti českého jazyka, překladatele a volané strany, kterou může být třeba zdravotní pojišťovna,“ dodal Josef Sekáč, provozní ředitel společnosti Transkript.

Sociální podnik Transkript online rozšiřuje služby


Poslední změna 20. 04. 2022 14:30:32