Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III

Projekt s názvem „Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III“ (SA OK III) realizuje Olomoucký kraj v partnerství se sdružením právnických osob Inovační centrum Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Registrační číslo projektu CZ.02.01.02/00/22_009/0004295.

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje inovačního prostředí v Olomouckém kraji s využitím RIS3 strategie Olomouckého kraje. Projekt je zaměřen na rozvoj kapacit a kompetencí přispívajících k vytváření podmínek pro posilování inteligentní specializace, rozvoje inovačního ekosystému a rozvoje spolupráce mezi aktéry inovačního prostředí v Olomouckém kraji napříč sférami tzv. triple/quadruple helix (zejména výzkumných organizací, vzdělávacích institucí, firemní sféry a veřejného sektoru) v souladu s cíli RIS3 strategie Olomouckého kraje v kontextu Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021–2027 (Národní RIS3 strategie).

Specifické cíle projektu:

1. Podpora rozvoje spolupráce mezi aktéry inovačního prostředí v Olomouckém kraji.

2. Podpora inovací/zvyšování inovační výkonnosti firem v Olomouckém kraji.

3. Rozvoj marketingu a komunikace témat RIS3 strategie Olomouckého kraje.

4. Podpora zvyšování kvality a dostupnosti lidského potenciálu pro rozvoj inovačního prostředí a podpora podnikavosti/zájmu o podnikání v Olomouckém kraji.

Realizované aktivity projektu:

 • Základní tým
 • Vzdělávání a rozvoj kompetencí
 • Mapování, analýzy a evaluace
 • Marketingová a komunikační strategie kraje
 • Řízení projektu

Cílové skupiny projektu

 • Pracovníci veřejné správy
 • Pracovníci výzkumných organizací
 • Pracovníci aplikačního sektoru včetně podniků (podnikatelé/manažeři, výzkumní pracovníci, techničtí pracovníci ad.)
 • Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci
 • Akademičtí a neakademičtí pracovníci VŠ
 • Pracovníci neziskových organizací
 • Zájemci o inovační podnikání a začínající podnikatelé („wannabe-entrepreneurs“)
 • Studenti vysokých (dále jen „VŠ“) a vyšších odborných škol (dále jen „VOŠ“)
 • Žáci základních škol a SŠ, děti v mateřských školách
 • Zájemci o studium na středních školách (dále jen „SŠ“), VOŠ, VŠ a v programech celoživotního vzdělávání
 • Veřejnost

Celková finanční alokace na projekt je 64 722 835,00 Kč, přičemž 85 % způsobilých výdajů je hrazeno z Operačního programu Jan Amos Komenský, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu, a zbývajících 15 % pak z rozpočtu Olomouckého kraje.

Období realizace projektu: 1. 1. 2023 až 31. 12. 2026

Příjemce: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460, www.olkraj.cz

Partner projektu s finančním příspěvkem: Zájmové sdružení právnických osob Inovační centrum Olomouckého kraje, Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc, IČ: 72555149, www.inovaceok.cz

Realizační tým projektu:

Instituce Jméno a příjmení Pozice v realizačním týmu E-mail Telefon
Olomoucký kraj Ing. Martin Hrubý Krajský RIS3 koordinátor, projektový manažer m.hruby@olkraj.cz 585 508 386
Olomoucký kraj Ing. Radana Vyroubalová Finanční manažer r.vyroubalova@olkraj.cz 585 508 494
Inovační centrum Olomouckého kraje Mgr. Tomáš Dostál RIS3 manažer dostal@inovaceok.cz   587 432 017
Inovační centrum Olomouckého kraje Mgr. Anna Jánská RIS3 developer janska@inovaceok.cz 587 432 017
Inovační centrum Olomouckého kraje Ing. Jana Filipová RIS3 developer filipova@inovaceok.cz 778 044 011
Inovační centrum Olomouckého kraje Bc. Martin Ohlídal RIS3 developer ohlidal@inovaceok.cz 587 432 017
Inovační centrum Olomouckého kraje Ing. Pavel Hrůza RIS3 regionální scout - Prostějov hruza@inovaceok.cz   587 432 017
Inovační centrum Olomouckého kraje Mgr. Bc. David Kobza RIS3 regionální scout - Šumperk kobza@inovaceok.cz 587 432 017
Inovační centrum Olomouckého kraje Ing. Kamil Kavka RIS3 regionální scout - Jeseník kavka@inovaceok.cz 587 432 017
Inovační centrum Olomouckého kraje Filip Navrátil RIS3 regionální scout - Přerov navratil@inovaceok.cz 587 432 017
Inovační centrum Olomouckého kraje Mgr. Jakub Vylíčil RIS3 analytik, RIS3 IT specialista vylicil@inovaceok.cz 587 432 017
Inovační centrum Olomouckého kraje Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D. RIS3 analytik, RIS3 evaluátor bartonkova@inovaceok.cz 587 432 017
Inovační centrum Olomouckého kraje Petra Lajtochová Projektový manažer, RIS3 odborný asistent lajtochova@inovaceok.cz   587 432 017
Inovační centrum Olomouckého kraje Veronika Vrablová, DiS.

Finanční manažer, RIS3 odborný asistent

vrablova@inovaceok.cz 587 432 017
Inovační centrum Olomouckého kraje Anna Zbořiláková RIS3 marketingový manažer zborilakova@inovaceok.cz 587 432 017
Inovační centrum Olomouckého kraje Mgr. Jitka Nováková RIS3 marketingový manažer novakova@inovaceok.cz 587 432 017
Inovační centrum Olomouckého kraje Bc. Petra Pášová RIS3 PR specialista pasova@inovaceok.cz 587 432 017

 

Projekt navazuje na projekt realizovaný Olomouckým krajem v partnerství s Inovačním centrem Olomouckého kraje v letech 2019 až 2022 s názvem Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II.

 

 

 


Poslední změna 15. 05. 2023 13:40:01