Školy Olomouckého kraje zabodovaly v celostátní soutěži řešící klimatickou krizi. Gymnázium Hejčín je favoritem

23. 06. 2021

Pod záštitou místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové se už popáté konala závěrečná konference a vyhlášení soutěže CO2 liga. Ta je určena pro žáky základních i středních škol, tématem je klimatická krize. Žáci a studenti Olomouckého kraje se stali favority soutěže. Z 60 škol se do finále dostalo 9 týmů, z toho hned 3 z Olomouckého kraje. Jde o tým Základní školy a Mateřské školy Bělá pod Pradědem z Jesenicka a dokonce 2 týmy z Gymnázia Hejčín v Olomouci.   

„Těší mě úspěch škol z našeho kraje. Gratuluji ZŠ Bělá pod Pradědem i dvojnásobnému vítězi Gymnáziu Hejčín. Jde vidět, že jdou s dobou a velmi dobře vnímají největší výzvy současné globální klimatické situace. Jsem ráda, že cena jim mohla být udělena v Senátu. Tuto akci podporujeme dlouhodobě, letos už popáté v řadě.“ doplňuje místopředsedkyně Senátu a zastupitelka Olomouckého kraje Jitka Seitlová.

CO2 liga je celoroční vzdělávací program pro školy, který již 11 let organizuje Ekologický institut Veronica. Žákům zprostředkovává informace o globální klimatické krizi, o změnách, které můžeme očekávat v České republice, o možnostech, jak se na ně připravit a jak změnu klimatu zmírňovat. Program probíhal ve čtyřech kolech, neboli misích a dnes studenti v Senátu v rámci závěrečné konference prezentovali výsledky své celoroční klimatické práce.

V programu účastníci plnili mise na záchranu planety, kdy se žáci snaží symbolicky naplnit závazky Pařížské dohody a nedopustit oteplení planety o více než 1,5 stupně. Problémem se zabývali z pohledu sebe, své rodiny, školy, obce i státu. CO2 liga se zaměřuje nejen na vnitřní motivaci žáků a na jejich spolupráci, ale i na předávání zkušeností spolužákům a na kroky vedoucí ke změnám v obcích.

První mise vedla účastníky k poznání jejich „protivníka” - klimatické krize. Zkusili ji umělecky ztvárnit a představili ji svým spolužákům. Ve druhé misi si počítali svoji uhlíkovou stopu a hledali možnosti, jak ji snížit. Třetí mise byla věnovaná analýze zranitelnosti obce vůči změnám klimatu a žáci na základě pocitové mapy hledali oblasti ve svém okolí,  kde se lidé cítí ohrožení suchem, povodněmi, extrémy počasí aj. a navrhovali opatření, kterými lze zvýšit resilienci, tj. odolnost vůči změně klimatu. Čtvrtá mise vedla k pokusům o realizaci těchto opatření, které žáci představili škole, obci nebo dokonce dopisem ministrům.

Školy Olomouckého kraje zabodovaly v celostátní soutěži řešící klimatickou krizi. Gymnázium Hejčín je favoritem
Školy Olomouckého kraje zabodovaly v celostátní soutěži řešící klimatickou krizi. Gymnázium Hejčín je favoritem
Školy Olomouckého kraje zabodovaly v celostátní soutěži řešící klimatickou krizi. Gymnázium Hejčín je favoritem


Poslední změna 23. 06. 2021 08:20:23