Setkání platformy pro kariérové poradenství

Ve středu 30. 11. 2016 se uskutečnilo v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje pracovní setkání zástupců středních a vyšších odborných škol a zástupců realizátorů Místních akčních plánů v kraji k jednání o dalším rozvoji kariérového poradenství. Vystoupení hlavních prezentujících přinesla komplexní pohled na všechny podoby kariérového poradenství, ale také mnoho podnětů pro řešení na školách. Program jednání a všechny prezentace jsou v příloze.

Soubor typu pptxMgr. Miroslav Grznár_NÚV Praha_KP v českém středním školství(474,8 kB)stáhnout
Soubor typu pptxMgr. Pavel Neumeister_PdF UP Olomouc_měření, testování, evaluace jako předpoklad rozvoje KP na školách(125,1 kB)stáhnout
Soubor typu pptMgr. Jana Čuhlová_ÚP Olomouc_požadavky trhu práce a KP(603,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProgram_setkání platformy KP_30. 11. 2016(284,6 kB)stáhnout
img-0051.jpg
img-0052.jpg
img-0053.jpg
img-0056.jpg
img-0059.jpg
img-0060.jpg


Poslední změna 01. 12. 2016 13:25:39