Seminář zvýšil informovanost žadatelů Fondů EHP

16. 06. 2020

Olomoucký kraj ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí uspořádal dne 15. června 2020 v Olomouci seminář pro žadatele o grand na projekty z Fondů EHP. Konkrétně se jednalo o informace k Programu Zdraví a jeho dvou oblastí podpory – duševní zdraví dětí a dospívajících a prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci.

Zástupci ministerstev představili účastníkům informace o zaměření výzev, postupu vyplnění a podání žádosti o grant, hodnocení žádostí o grant a postup registrace žadatele v IS CEDR. Součástí byla také možnost konzultace a diskuze nad projekty. Mezi účastníky bylo možné nalézt specialisty ze zdravotnických zařízení, základních a mateřských škol, veřejné správy a další.

Více informací k oblastem podpory Fondů EHP naleznete na webových stránkách Ministerstva financí.

Seminář zvýšil informovanost žadatelů Fondů EHP
Seminář zvýšil informovanost žadatelů Fondů EHP
Seminář zvýšil informovanost žadatelů Fondů EHP


Poslední změna 16. 06. 2020 16:16:02