Seminář pro žadatele týkající se výzev zaměřených na oblast Inkluze Romů a posilování jejich postavení

09. 10. 2020

V pátek 18. 9. 2020 proběhl na Krajském úřadě Olomouckého kraje (Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc) Seminář pro žadatele týkající se výzev zaměřených na oblast Inkluze Romů a posilování jejich postavení, který byl pořádán Ministerstvem financí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR v rámci programu Lidská práva.

Účastníkům  semináře byly představeny obě vyhlášené výzvy, jejich obsahové zaměření, způsob podávání žádostí o grant a byli seznámeni se systémem IS CEDR. 

Videozáznamy seminářů Fondů EHP a Norska jsou dostupné zde.


Poslední změna 09. 10. 2020 06:53:13