Seminář pro žadatele o grant na projekty z Fondů EHP k otevřené výzvě v Programu Zdraví

03. 06. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí pořádá seminář pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty podávané do oblasti podpory duševního zdraví dětí a dospívajících v rámci otevřené výzvy v Programu Zdraví (od 15. 5. 2020 9:00 – 31. 7. 2020 12:00).  Seminář se rovněž bude týkat potenciálních žadatelů pro oblast prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci (výzva bude otevřena v průběhu června).

Cílem semináře bude představit zaměření vyhlašovaných výzev a způsob podávání žádostí o grant. Potenciální příjemci budou seznámeni se systémem pro podávání žádostí o grant prostřednictvím IS CEDR a konkrétními aspekty, které se vyplňování žádosti v systému týkají.

Seminář se uskuteční 15. 6. 2020 od 10:00 v Regionálním centru Olomouc (sál Andromeda). Přihlášky je možné zasílat do 10. 6. e-mailem na adresu Matous.Duraj@mzcr.cz. Z důvodu omezené kapacity je možná účast pouze jednoho zástupce za organizaci. V případě Vašeho zájmu je možné do přihlášky uvést jméno druhého zástupce organizace, přičemž účast této osoby bude možná pouze v případě dostatečné kapacity. Tato skutečnost Vám bude následně oznámena emailem.

Na výše uvedený email je v případě Vašeho zájmu možné zasílat dotazy týkající se výzev, Pokynu k výzvám a dalších souvisejících témat. Tyto dotazy budou na seminářích zodpovězeny v závěrečné části Diskuze a dotazy.

Předběžný program semináře naleznete v příloze. Konečná podoba programu bude zaslána účastníkům semináře v dostatečném předstihnu před jeho konáním.

Informace k výzvě pro Oblast podpory: Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících naleznete na webových stránkách Ministerstva financí.

Soubor typu pdfProgram semináře(131,3 kB)stáhnout


Poslední změna 03. 06. 2020 08:17:55