Seminář „Neverbální komunikace při řízení NNO“

Semináře proběhly ve dnech 21. až 23. září proběhly na tradičních místech Olomouci, v Šumperku a v Přerově. Účastníci semináře se seznámili se základy neverbální komunikace a ověřili si, že mimoslovní signály na nás prozradí často daleko více než naše slova. Dozvěděli se, jaká gesta na jednání používat a která určitě ne či jakou barvu oblečení volit ke které příležitosti. Hosté si také vyzkoušeli neverbální komunikaci v kontaktu s kolegy.

Olomouc 21.9.
Olomouc 21.9.
Olomouc 21.9.
Olomouc 21.9.
Přerov 23. 9.
Přerov 23. 9.
Přerov 23. 9.
Šumperk 22. 9.
Šumperk 22. 9.
Šumperk 22. 9.


Poslední změna 23. 09. 2020 11:06:20