Schvalování dotací v Podprogramu č. 1

11. 02. 2020

Návrh výše účelově určené dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb bude schvalovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání dne 17. 2. 2020.

Materiál byl projednán na schůzi Rady Olomouckého kraje dne 10. 2. 2020.


Poslední změna 11. 02. 2020 10:17:50