Rozpočet Olomouckého kraje

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2023 byl schválen usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/12/18/2022 ze dne 12. 12. 2022. Pracovní podklady k návrhu rozpočtu jsou k dispozici zde: https://www.olkraj.cz/zok/12-12-2022/018/Usneseni.html

 

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2023

Soubor typu pdfusnesení.pdf(286 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2023 - DZ.pdf(409,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 01) - Návrh rozpočtu (bilance) - zkrácená verze.pdf(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 02) - Příjmy.pdf(962,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 03a) - Výdaje.pdf(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 03b) - Dotační tituly.pdf(1004,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 03c) - PO - bez transf.podilu.pdf(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 03d) - Fond sociálních potřeb.pdf(322 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 03e) - Fond - voda.pdf(374,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 04) - Financování.pdf(421,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 05) - Rekapitulace.pdf(288,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 05a) - Rozpracované opravy.pdf(577,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 05b) - Rozpracované investice.pdf(867,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 05c) - Nové opravy.pdf(659,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 05d) - Nové investice.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 05e) - Nové nákupy.pdf(327,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 05f) - Projekty - neinvestiční.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 05g) - Projekty - investiční.pdf(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 06) - Očekávané plnění k 31. 12. 2022.pdf(650,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 07) - Závazné ukazatele.pdf(662 kB)stáhnout

Rozpočty Olomouckého kraje z minulých let

Kontakty

Ing. Petra Vítková

vedoucí oddělení rozpočtu a financování
Odbor ekonomický
oddělení rozpočtu a financování
   585 508 503 p.vitkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 517


Poslední změna 09. 01. 2023 06:45:44