Rozhodnutí hejtmana č. 7/2020 ze dne 24. 3. 2020

24. 03. 2020

ROZHODNUTÍ

hejtmana Olomouckého kraje

o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

ze dne 24. 3. 2020 č. 7/2020

 

Podle ust. § 14 odst. 4 písm. c) a za použití zmocnění ust. § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“) a v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným ve Sbírce zákonů č. 69/2020 usnesením Vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 194

 

nařizuji s účinností od 24. 3. 2020 vykonávání péče o děti a mládež,

k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce,

těmto organizacím:

 1. Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, IČ: 62 353 080, se sídlem Karla Čapka 353/5, Jeseník
 2. Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, IČ: 70 599 921, se sídlem Nábřežní 413/28,  Jeseník
 3. Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, IČ: 00 840 173, se sídlem Olympijská 4228/4, Prostějov
 4. Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47 858 052, se sídlem Svisle 133/13, Přerov
 5. Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, IČ: 60 782 200, se sídlem U Tenisu 170/2, Přerov
 6. Mateřská škola Pohádka, Hranice, příspěvková organizace, IČ: 49 558 633, se sídlem Palackého  1542, Hranice
 7. Mateřská škola Sluníčko, Hranice, příspěvková organizace, IČ: 49 558 625, se sídlem Plynárenská 1791, Hranice
 8. Základní škola Mohelnice, Vodní 27, IČ: 00 852 937, se sídlem Vodní 248/27, Mohelnice
 9. Mateřská škola Světlov, Šternberk, příspěvková organizace, IČ: 07 280 238, se sídlem Světlov 2592/21, Šternberk
 10. Základní škola Šumperk, Šumavská 21, IČ: 00 852 287, se sídlem Šumavská 2325/21, Šumperk
 11. Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace, IČ: 00 852 091, se sídlem Prievidzská 2613/1, Šumperk
 12. Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace,   IČ: 70 631 000, se sídlem Holečkova 193/10, Olomouc
 13. Mateřská škola POHÁDKA, Zábřeh, Československé armády 650/13, IČ: 60 045 051, se sídlem Československé armády 650/13, Zábřeh
 14. Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk, IČ: 60 045 264, se sídlem Boženy Němcové 1503/15, Zábřeh
 15. Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, IČ: 47 922 770, se sídlem sídl. Svobody 3578/79, Prostějov
 16. Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace, IČ: 47 654 597, se sídlem Komenského 2147/44, Šternberk
 17. Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace, IČ: 61 989 924, se sídlem Nádražní 1302/7, Šternberk
 18. Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace, IČ: 61 989 860, se sídlem Svatoplukova 1419/7, Šternberk
 19. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace, IČ: 61 989 991, se sídlem Dr. Hrubého 319/2, Šternberk
 20. Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace, IČ: 61 989 967, se sídlem nám. Svobody 1264/3, Šternberk

 

Uvedené organizace provedou opatření k zajištění péče o děti a žáky ve věku od 3 do 10 let ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Péče bude zajišťována v potřebném rozsahu dětem a žákům rodičů, nebo jiných zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, dále zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Seznamy dětí budou zasílány příslušným školám či školským zařízením formou přílohy.

Péče o děti a žáky bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 15.

  

Odůvodnění

Zabezpečení vykonávání péče o děti a mládež je nařizováno z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území Olomouckého kraje, v souvislosti s vyhlášeným výše uvedeným krizovým stavem.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání. Toto rozhodnutí navazuje na rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje ze dne 17. 3. 2020 č. 2/2020 a ze dne 20. 3. 2020 č. 6/2020.

 

Pokud důležité okolnosti brání splnění povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost k posouzení hejtmanovi kraje cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému sídlu zařízení.

 

 

Ladislav Okleštěk

hejtman

otisk úředního razítka se státním znakem

                     

 

Č.j.: KUOK 37533/2020

Vyřizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

 

 

 

 


Poslední změna 24. 03. 2020 12:16:22