Rok 2012

fotky

Dne 28. února 2012 proběhlo vyhlášení již 18. ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství, Olomoucký kraj se již tradičně stává spoluorganizátorem této soutěže. V letošním roce uvolnil ze svého rozpočtu 500 tis. Kč na ocenění vítězných obcí.

Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a zároveň také upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 6 200 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.

Do krajského kola soutěže Vesnice roku 2012 se přihlásilo celkem 20 obcí Olomouckého kraje:

Babice, Císařov, Citov, Černá Voda, Dlouhá Loučka, Hradčany, Kralice na Hané, Loučná nad Desnou, Mořice, Náklo, Potštát, Radslavice, Rouské, Ruda nad Moravou, Skalka, Sušice, Uhelná, Velká Kraš, Veselíčko a Všechovice.

Podrobné informace o podání přihlášky naleznete na http://www.vesniceroku.cz

Hodnocení

Obce, které se přihlásí do soutěže, jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Ocenění

V rámci hodnocení krajských kol mohou obce získat kromě Zlaté stuhy (za vítězství v krajském kole) i další ocenění: Modrá stuha (za společenský život), Bílá stuha (za činnost mládeže), Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí), Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemědělského subjektu). Obce mohou dále získat diplomy, např. za vzorné vedení obecní kroniky nebo za kvalitní květinovou výzdobu (tzv. Fulínova cena). Obce oceněné Zlatou stuhou postupují do celostátního kola. V rámci hodnocení celostátního kola budou vyhodnocena první tři místa. Vítěz celostátního kola se stane nositelem titulu "Vesnice roku 2012".

Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže se uskuteční dne 15. září 2012 v Luhačovicích, v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem. Záštitu nad tímto festivalem převzal ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský.

Slavnostní předávání ocenění celostátního kola se uskuteční ve vítězné vesnici dne 12. 10. 2012.

Výsledky soutěže Vesnice Olomouckého kraje roku 2012

  1. Celkový vítěz krajského kola „Zlatá stuha“ - Obec Radslavice
  2. Druhé místo v krajském kole - Obec Černá Voda
  3. Třetí místo v krajském kole - Obec Náklo
  4. „Zelená stuha“ za péči o zeleň a životní prostředí - Obec Citov
  5. „Oranžová stuha“ za spolupráci obce se zemědělci - Obec Skalka
  6. „Modrá stuha“ za společenský život - Obec Hradčany
  7. „Bílá stuha“ za činnost mládeže - Obec Dlouhá Loučka
  8. Diplom za vzorné vedení obecní knihovny - Obec Uhelná
  9. Cena naděje za živý venkov „Duhová stuha“ - Obec Rouské
  10. „Zlatá cihla „ – kategorie A - za rekonstrukci kulturního domu (bývalá zámecká oranžérie) - Obec Loučná nad Desnou
  11. „Zlatá cihla „ – kategorie C - za výstavbu kaple sv. Antonína Paduánského - Obec Hradčany

Publikaci Vesnice Olomouckého kraje roku 2012 naleznete zde

Soubor typu .pdfPodmínky soutěže(72,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPodmínky příl. č. 1(28,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPodmínky příl. č. 2(50,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfObce přihlášené do soutěže Vesnice roku 2012(96 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfHarmonogram návštěv obcí hodnotitelskou komisí(467,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMapa tras po kraji(4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfHodnotitelská komise(205,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPřehled výsledků od r. 2000(88,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledky soutěže krajského kola - protokol(1,2 MB)stáhnout


Poslední změna 22. 01. 2016 10:59:45