Řešení nezaměstnanosti

Olomoucký kraj se snaží aktivně zapojit do boje proti nezaměstnanosti a považuje danou oblast za velmi důležitou pro další rozvoj. Hlavním cílem krajské iniciativy je napomoci vytváření pracovních míst s důrazem na oblasti s nejvyšší nezaměstnaností.

Olomoucký kraj ve spolupráci s orgány státní správy, místních samospráv, úřady práce, CzechInvestem, Českým statistickým úřadem a hospodářskými komorami sleduje kritické oblasti územně a dle hospodářských oborů. Kraj také monitoruje a vyhodnocuje poskytnutou podporu a dotace ke zmírnění problému nezaměstnanosti a podpory podnikání. Statistiky z oblasti trhu práce naleznete na integrovaném portále MPSV, aktuální statistiky věnující se tendencím hospodářského vývoje Olomouckého kraje jsou dostupné na stránkách Českého statistického úřadu v Olomouci.

Poskytuje poradenství obcím, podnikatelům a neziskovému sektoru k využívání existujících nástrojů na podporu zaměstnanosti. V rámci hledání nástrojů jak pomoci nejpostiženějším oblastem Olomoucký kraj organizuje, připravuje a koordinuje jednání všech relevantních aktérů (včetně předkládání zpráv z těchto setkání - viz dokumenty níže).

Aktuality

17.05.2016 - Nabídka zahraniční odborné stáže pro nezaměstnané do 30 let

Jste nezaměstnaný a nedaří se Vám sehnat práci? Jste mladší než 30 let? Pak je právě pro Vás určen projekt Centra pro komunitní práci Moravskoslezský kraj „ZAČÍT ZNOVU - Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež z Moravskoslezského a Olomouckého kraje“. Prostřednictvím podpory z Evropské unie je umožněno těmto osobám získat pracovní zkušenosti na 6 - ti týdenních odborných zahraničních stážích na Maltě a ve Skotsku. Zahraniční stáž je doprovázena celým spektrem dalších aktivit vedoucích k získání zaměstnání dle představ účastníka projektu.

19.06.2015 - V Olomouci proběhne seminář o sociálním podnikání

Podpořit sociální podnikání. Představit možnosti, jak uspět v konkurenčním prostředí i při zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. To jsou hlavní cíle tematického semináře, který v úterý 18. srpna v Olomouci pořádá Olomoucký kraj.

10.03.2015 - Informace o projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ (POVEZ)

Začátkem minulého roku se na Úřadu práce ČR rozběhl velkorysý projekt na podporu odborného rozvoje zaměstnanců. Během roku 2014 bylo v Olomouckém kraji podpořeno 1 586 zaměstnanců ze 111 firem a byla poskytnuta podpora ve výši zhruba 20 milionů Kč.

17.02.2015 - Informace o projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Smyslem projektu je podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Během prvních deseti měsíců konání kurzů v rámci projektu bylo podpořeno 1586 zaměstnanců ze 111 firem z Olomouckého kraje a byla poskytnuta podpora ve výši zhruba 20 000 000 Kč.

09.06.2014 - Nové aktivity krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci

Koncem května se v Olomouckém kraji rozběhl nový projekt Úřadu práce ČR na podporu zaměstnanosti absolventů škol bez praxe a zároveň na zvýšení jistoty zaměstnanců v předdůchodovém věku. Projekt je zaměřen na zajištění generační výměny a podporuje mezigenerační solidaritu na trhu práce prostřednictvím udržení v zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku (tj. těch, kterým vznikne nárok na starobní důchod do max. 18 měsíců a jsou v pracovním poměru u zaměstnavatele min. 2 roky). Projekt současně podpoří i přenos pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce bez předchozích pracovních zkušeností (max. do dvou let praxe).


archiv aktualit »


Poslední změna 17. 05. 2016 13:29:53