Regionální stálá konference řešila Jesenicko

12. 09. 2019

O konkrétních problémech, které trápí sever Olomouckého kraje, jednali ve středu 11. září účastníci regionální stálé konference. Zástupci hejtmanství, měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce, místních akčních skupin, Agentury pro sociální začleňování i dalších organizací diskutovali o možných variantách řešení.

Problematiku Jesenicka krajská samospráva vnímá velmi silně. Na dnešním jednání jsme představili partnerům z území kraje konkrétní kroky, které podnikáme k řešení situace. Návrhy na opatření určená na pomoc Jesenicku budeme prosazovat do Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje,“ uvedl Pavel Šoltys, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

Na jednání byly přestaveny aktuální informace z přípravy nové strategie Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027. Podrobně prezentována byla také jednotlivá opatření navržená v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje.

Účastníci zasedání navíc přijali stanoviska na podporu čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu. Jedná se o zachování možnosti zálohových plateb a o míru kofinancování projektů zejména v oblasti sociálních a neziskových organizací.

Další zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje bude zaměřeno na Krajský akční plán rozvoje vzdělávání II, na projekt Smart Akcelerátoru a na návrh operačních programů ČR pro nové programové období. Jednání proběhne na konci letošního roku.

Regionální stálá konference řešila Jesenicko
Regionální stálá konference řešila Jesenicko
Regionální stálá konference řešila Jesenicko
Regionální stálá konference řešila Jesenicko
Regionální stálá konference řešila Jesenicko
Regionální stálá konference řešila Jesenicko
Regionální stálá konference řešila Jesenicko
Regionální stálá konference řešila Jesenicko
Regionální stálá konference řešila Jesenicko
Regionální stálá konference řešila Jesenicko
Regionální stálá konference řešila Jesenicko
Regionální stálá konference řešila Jesenicko


Poslední změna 12. 09. 2019 11:42:50