Regionální sektorová dohoda Olomouckého kraje – RSD OK

Olomoucký kraj spolupracuje s podnikateli, vzdělávacími institucemi, dalšími zástupci specifických odvětví a zájmovými organizacemi prostřednictvím regionálních sektorových dohod, v rámci kterých se společně řeší podpora daných odvětví a aktuální problémy.

Příkladem je Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu. Její vize reaguje na potřeby výrobců z dotčené oblasti a na jejich aktuální i dlouhodobou poptávku po kvalifikované pracovní síle. Výsledkem je motivace ke studiu určitých oborů a také aktivity jako propagace, podpora náboru, účast expertů z praxe na výuce, praxe žáků u spolupracujících firem a následně také jejich zaměstnání.

Olomoucký kraj je historickou Mekkou oděvního průmyslu. Signatáři RSD se snaží o rozvoj oděvního průmyslu a jeho opětovné pozvednutí, a také reagovat na potřeby perspektivních výrobců a na jejich aktuální i dlouhodobou poptávku po kvalifikované pracovní síle. Dohoda byla podepsána signatáři dne 13. 3. 2018.

 

Cíle RSD OK:

  • Navázání úzké spolupráce středních škol a zaměstnavatelů na takové úrovni, aby školy doplňovaly nebo vytvářely školní vzdělávací programy s využitím praktických aplikací z podniků TOK.
  • Spolupráce Olomouckého kraje, škol a podniků při zajišťování presentace TOK podniků co nejširší veřejnosti a zvýšení zájmu o studium TOK oborů.
  • Spolupráce Olomouckého kraje, škol a podniků při zvyšování obecně pozitivního povědomí veřejnosti o TOK průmyslu v Olomouckém kraji.
  • Spolupráce Olomouckého kraje, škol a podniků při zajišťování a vyhodnocování zpětné vazby k aktivitám vzešlým ze sektorové dohody.

 

Signatáři RSD OK:

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu, www.atok.cz

Svaz průmyslu a dopravy České republiky, www.spcr.cz

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, www.kzps.cz

Svaz českých a moravských výrobních družstev, www.scmvd.cz

Úřad práce, krajská pobočka v Olomouci, www.uradprace.cz

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, www.khkok.cz

Českomoravská konfederace odborových svazů, www.cmkos.cz

 

Realizační partneři:

Olomoucký kraj; ÚP ČR - krajská pobočka v Olomouci; Svaz Průmyslu a dopravy ČR; Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu; Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR; Svaz českých a moravských výrobních družstev, Regionální rada odborových svazů ČMKOS Olomouckého kraje, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje

 

Smluvní partneři:

ANAD - oděvy s.r.o.; BELVEDERE TEXTIL s.r.o.; Bernhardt Fashion CZ, s.r.o.; CÍL, výrobní družstvo; CLEANTEX a.s.; DRAPS s.r.o.; EFPRI, s.r.o.; GALA a.s.; J.E.E.L. spol. s r.o.; JASUTEX s.r.o.; KAJA s.r.o.; KOOS, s.r.o.; Koutný spol. s r.o.; LORGIT PV s.r.o.; Miroslava Pluskalová; MODĚVA oděvní družstvo Konice; PRO LEN s.r.o.; REDO, s.r.o.; SKŘIČKA SPORTEX s.r.o.; SUMTEX CZ s.r.o.; TILAK, a.s.; Toray Textiles Central Europe s.r.o.; V.FRAAS CZ, spol. s r.o.; VESPA Prostějov, spol. s r.o.; ZAHAS s.r.o.; Zdislav Rak; ZDRAVTEX s.r.o.; ZEFIA s.r.o.

Střední škola designu a módy, Prostějov; Fakulta Textilní technické univerzity v Liberci; Střední škola Art Econ

Odkazy:

https://burzapav.cz/uploads/RSD%20OK%20pro%20textilní%20odvětví.pdf

Cílem prezentace na burzách práce je představit co nejvíce možností práce v uvedených oborech, které se snaží partneři RSD OK vyzdvihnout a podpořit. Jelikož stojí Regionální sektorová dohoda v oblasti elektrotechniky za vznikem burz práce, připojila se zde také Regionální sektorová dohoda v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu se společnou prezentací zaměstnavatelů a středních škol. Prezentace bude postupně aktualizována.

 

Aktuality

10.12.2021 - Propojení podniků a škol. Jednala o tom Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj

V roce 2021 proběhlo již 6. jednání signatářů a smluvních partnerů Regionální sektorové dohody. Jednalo se o propojení podniků a škol v Olomouckém kraji.


Poslední změna 20. 12. 2021 11:36:21