Ředitel krajského úřadu

Kompetence ředitele krajského úřadu

Ředitel krajského úřadu:

  • stojí v čele krajského úřadu
  • podle zvláštních předpisů plní vůči zaměstnancům kraje zařazeným do krajského úřadu funkci statutárního orgánu zaměstnavatele
  • zajišťuje úkoly v přenesené působnosti kraje vyplývající ze zvláštních zákonů
  • plní úkoly v samostatné působnosti uložené zastupitelstvem, radou nebo hejtmanem a další úkoly stanovené zákonem
  • vydává zejména organizační a pracovní řád, spisový řád a skartační řád krajského úřadu
  • stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnancům kraje zařazeným do krajského úřadu
  • je oprávněn zúčastňovat se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním
  • je oprávněn předkládat radě návrhy na vydání nařízení kraje
  • podává Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení obce za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem
  • za plnění úkolů svěřených krajskému úřadu v samostatné a přenesené působnosti je odpovědný hejtmanovi

Kontakty

Ing. Lubomír Baláš

Ředitel krajského úřadu
Ředitel krajského úřadu
   585 508 888 reditel@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 720

Ing. Bc. Alena Skácelová Ph.D.

zástupce ředitele pro koordinaci řízení PO
Ředitel krajského úřadu
   585 508 547 a.skacelova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 219

Bc. Miluše Šafandová

asistentka ředitele
Ředitel krajského úřadu
   585 508 877 m.safandova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 722

JUDr. Květa Olašáková

právník úřadu
Ředitel krajského úřadu
   585 508 874 k.olasakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 706

Ing. Renáta Vrbová

manažer kvality
Ředitel krajského úřadu
   585 508 805 r.vrbova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 7.p, kancelář: 706


Poslední změna 15. 09. 2020 09:35:53