Publikace, brožury, letáky

Leták a roll up inovační vouchery:

V rámci propagační činnosti projektů Inovační vouchery v Olomouckém kraji a Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa byly pořízeny letáky a roll up. Oba materiály obsahují logo projektu a informace pro cílovou skupinu projektů – podnikatelské subjekty z území Olomouckého kraje. Leták obsahuje logo a slogan projektu, kontaktní informace, seznam vysokých škol zapojených do projektu, informace o tom, pro koho a na jaké aktivity jsou inovační vouchery určeny, informace o financování a odkaz na webové stránky projektu Inovační vouchery v Olomouckém kraji, respektive Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa. Roll up obsahuje logo a slogan projektu, seznam vysokých škol zapojených do projektu, odkaz na webové stránky projektu Inovační vouchery v Olomouckém kraji respektive Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa.

Leták a roll up

Soubor typu .pdfRoll up IVOK II.etapa(533,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfLeták IVOK II. etapa(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfLeták IVOK(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfRoll up IVOK(852,3 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Petr Smička

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 387, 725 788 295 p.smicka@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203


Poslední změna 18. 01. 2016 12:38:39