Průkazy energetické náročnosti budov (PENB)

Zákonem č. 318/2012 ze dne 19. 7. 2012 byl novelizován zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Uvedená novela zákona je účinná od 1. 1. 2013 a znamená pro stavebníky, vlastníky budov a společenství vlastníků jednotek řadu nových povinností, zejména splnit požadavky na energetickou náročnost budov a zajistit zpracování PENB.

Kontakty

Ing. Roman Melo

energetické hospodářství Olomouckého kraje, Územní energetická koncepce Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 327 r.melo@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1205


Poslední změna 13. 02. 2015 11:17:48