Provozovatelé skiareálů mohou žádat o pomoc z programu COVID - Sport III Lyžařská střediska

19. 02. 2021

Od pondělí 15. února 2021 od 9:00 je možné podávat žádosti o podporu z programu na pomoc uzavřeným skiareálům.

O kompenzaci lze žádat prostřednictvím informačního systému AIS MPO, a to do 18. března 2021, podrobnosti jsou k dispozici na www.mpo.cz/sport.

Bližší informace k registraci žadatele o dotaci do tohoto systému a požadavkům na tzv. eidentitu naleznete zde: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default (odkaz na registrace vlevo nahoře na úvodní webové stránce této aplikace).

Minimálně budou moci skiareály dostat podporu za 50 dní, maximálně za 103 dní podle toho, jak dlouho bude trvat nouzový stav. Výše se bude odvíjet od počtu a struktury přepravních zařízení. U základních vleků půjde o 210 Kč za den, kdy bylo zavřeno, u neodpojitelných lanových drah o 340 Kč a u odpojitelných lanových drah se bude jednat o 530 Kč.

Maximální výše denní podpory bude omezena částkou vypočtenou jako 50 % běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé 2 sezony, resp. dvě uzavřená účetní období. Žadateli o podporu pak za den bude náležet nižší z takto vypočtených částek. Podmínkou čerpání dotace z programu COVID - Sport III Lyžařská střediska mimo jiné je, že žadatel nesmí za stejné období čerpat kompenzaci z jiného programu v kontextu s koronavirem. Respektive pokud ji využívá, musí jinde čerpanou částku od požadované dotace na skiareály odečíst.

O podporu se žádá elektronicky, informační systém žadatele podáváním žádosti provede, jeho součástí jsou i potřebné pokyny k přílohám aj.

Přílohy ke stažení:

COVID – Sport III Lyžařská střediska – znění programu: https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/2/Program-COVID-SPORT-III-Lyzarska-upraveno.pdf

COVID – Sport III Lyžařská střediska – 1. výzva: https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/2/Vyzva-COVID-LYZE-verze-ke-zverejneni.pdf

COVID – Sport III Lyžařská střediska – příloha č. 3:

https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/2/Priloha-c-3-Vyzvy-_CP_.pdf

COVID – Sport III Lyžařská střediska – Dodatek 1 k Výzvě:

https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/2/Dodatek-1-k-Vyzve-Lyzarska-strediska.pdf

COVID – Sport III Lyžařská střediska – Manuál pro žadatele:

https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/2/Manual-pro-zadatele-ve-vyzve-COVID-SPORT-III-FINAL.pdf


Poslední změna 19. 02. 2021 09:56:39