Propojování zájmového a neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji

15. 09. 2022

Propojování zájmového a neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji bylo hlavním tématem setkání zástupců středisek volného času a domů dětí a mládeže dne 13. září 2022 v BEA centru v Olomouci. Setkání se zúčastnili zástupci odboru školství a mládeže krajského úřadu, zástupci krajského pracoviště NPI a zástupci Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR. Několik příspěvků i následná bohatá diskuse se týkala hlavně aktuálních legislativních změn v zájmovém vzdělávání a jejich dopadů na zřizovatele. Velmi přínosné pro účastníky setkání byly také příspěvky k programové nabídce Pevnosti poznání, informace k podpoře integrace ukrajinských dětí v rámci aktivit zájmových a volnočasových zařízení a informace k aktuálním dotačním možnostem (šablony, IROP).

Více informací, prezentace, program a fotografie z tohoto pracovního setkání naleznete ve složce Pořádané akce.

IMG_0049.JPG


Poslední změna 15. 09. 2022 12:04:04