Propagační panely programu Interreg V-A ČR-Polsko jsou nyní na Krajském úřadě Olomouckého kraje

03. 03. 2020

Na Krajském úřadě Olomouckého kraje před vstupem do kongresového sálu můžete nyní zhlédnout propagační panely programu Interreg V-A ČR-Polsko. Dozvíte se z nich základní informace o přeshraničním programu, jeho oblastech podpory a také o fondu mikroprojektů, který mají ve své gesci euroregiony. Putovní propagační panely nechal zhotovit Společný sekretariát programu a jsou postupně vystavovány v sídlech jednotlivých Regionálních subjektů programu. Propagační panely budou na Krajském úřadě Olomouckého kraje vystaveny do září 2020.

Propagační panely programu Interreg V-A ČR-Polsko jsou nyní na Krajském úřadě Olomouckého kraje
Propagační panely programu Interreg V-A ČR-Polsko jsou nyní na Krajském úřadě Olomouckého kraje


Poslední změna 03. 03. 2020 09:29:05