PROJEKTY OPTP

Projekty OPTP
Projekty OPTP
Projekty OPTP

Projekt Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – III.

Dotační titul: Operační program Technická pomoc (OPTP)

Prioritní osa 1: Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

Specifický cíl 3: Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni

Projekt Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – III., reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000216

Stručný popis projektu

Neinvestiční projekt Olomouckého kraje „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 - III.“, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000216,  je zaměřen na posílení partnerství všech typů subjektů v regionu v oblasti čerpání finančních prostředků v programových obdobích EU 2014-2020 a 2021-2027, na realizaci aktivit spojených s Regionální stálou konferencí pro území Olomouckého kraje (RSK OK) a jejími pracovními skupinami a na zajištění chodu sekretariátu RSK OK. Činnost sekretariátu RSK OK bude zajišťována 3 pracovními úvazky.

Hlavním cílem projektu bude podpora a rozvoj regionálního partnerství všech subjektů v území Olomouckého kraje v programovém období EU 2014-2020 a začínajícím období 2021-2027 v kontextu činnosti regionální stálé konference, která se podílí na implementaci územní dimenze, naplňování SRR ČR 2014-2020, přípravě SRR ČR 21+ včetně akčních plánů a na přípravě ČR na programové období EU po roce 2020. Projekt navazuje na dva projekty realizované v letech 2016-2019.

 

 

Projekt Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – II.

Dotační titul: Operační program Technická pomoc (OPTP)

Prioritní osa 1: Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

Specifický cíl 3: Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni

Projekt Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – II., reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000113

Stručný popis projektu

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – II.“, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000113, je neinvestiční projekt Olomouckého kraje. Je zaměřen na posílení partnerství všech typů subjektů v regionu v oblasti čerpání finančních prostředků v programovém období EU 2014-2020, na realizaci aktivit spojených s Regionální stálou konferencí pro území Olomouckého kraje (RSK OK) a jejími pracovními skupinami a na zajištění chodu sekretariátu RSK OK. Navazuje na předcházející projekt realizovaný v letech 2016-2017.

Hlavním cílem projektu bude podpora a rozvoj regionálního partnerství všech subjektů v území Olomouckého kraje v programovém období EU 2014-2020 v kontextu činnosti regionální stálé konference. RSK OK se bude i nadále podílet na implementaci územní dimenze a naplňování SRR ČR 21+ a na přípravě ČR na programové období EU po roce 2020.

Obsahem projektu bude zajištění chodu sekretariátu RSK OK, zajištění všech činností RSK OK a jednání pracovních skupin RSK OK v souladu se Statutem a Jednacím řádem RSK OK. Činnost sekretariátu RSK OK bude zajišťována 3 pracovními úvazky.

 

 

Projekt Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – I.

Dotační titul: Operační program Technická pomoc (OPTP)

Prioritní osa 1: Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

Specifický cíl 3: Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni

Projekt Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – I., reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000032

Stručný popis projektu

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – I.“, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000032, je neinvestiční projekt Olomouckého kraje. Je zaměřen na posílení partnerství všech typů subjektů v regionu v oblasti čerpání finančních prostředků v programovém období EU 2014-2020, na realizaci aktivit spojených s Regionální stálou konferencí pro území Olomouckého kraje (RSK OK) a jejími pracovními skupinami a na zajištění chodu sekretariátu RSK OK.

Hlavním cílem projektu bude podpora a rozvoj regionálního partnerství všech subjektů v území Olomouckého kraje v programovém období EU 2014-2020 v kontextu činnosti RSK OK.

Obsahem projektu bude zajištění chodu sekretariátu RSK OK, zajištění všech činností RSK OK a jednání pracovních skupin RSK OK v souladu se Statutem a Jednacím řádem RSK OK. Činnost sekretariátu RSK OK bude zajišťována 3 pracovními úvazky.


Poslední změna 02. 08. 2022 07:25:13