Projekt Seznamte se s Interregem/Poznajcie Interreg

05.08.2019 - Informace o projektu „Seznamte se s Interregem/Poznajcie Interreg” realizovaného v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Euroregionální řídící výbor Euroregionu Praděd 30. května 2019 rozhodl o financování vlastního projektu Opolského vojvodství „Seznamte se s Interregem/Poznajcie Interreg”.


Poslední změna 05. 08. 2019 15:12:00