Projekt na implementaci KAP I končí a prezentuje své výstupy

09. 10. 2020

Projekt Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375, který končí po třech letech realizace dnem 31.10.2020, si kladl za hlavní cíl systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Olomouckém kraji, primárně na úrovni středních a základních škol a to v souladu s prioritami Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro období 2016-2018. Vytyčených dílčích cílů bylo v návaznosti na různorodost plánovaných aktivit hned několik:
• vytvořit systém metodické podpory pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a motivovat žáky ZŠ a SŠ ke vzdělávání v polytechnických oborech
• nastavit systém metodické podpory pedagogů v oblasti digitální, čtenářské a matematické gramotnosti a to prostřednictvím vytvořených krajských metodických kabinetů.
• nastavit efektivní a hlavně funkční systém spolupráce v regionu v oblasti podpory aplikovaných pohybových aktivit a při identifikaci a podpoře nadaných a talentovaných žáků
Výstupem realizace projektu je dnes nejen funkční a efektivní systém metodické podpory pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a podpory gramotností, ale díky úzké spolupráci středních a základních škol, také výrazný posun v zájmu žáků ZŠ o polytechnické vzdělávání na středních odborných školách.

Více o projektu a jeho výstupech se dovíte v bulletinu v příloze. 

rovny-pristup-ke-zvelavani-s-ohledem-na-lepsi-uplatnitelnost-na-trhu-prace.png
Soubor typu pdfRovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce_bulletin(32,6 MB)stáhnout


Poslední změna 09. 10. 2020 09:18:12