Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

Jedná se o programy, které mají podpořit nejen řešení daných problémů, ale především spolupráci a výměnu zkušeností mezi státy EU.

Nezbytnou podmínkou realizace především neinvestičních projektů je uzavření partnerství mezi projektovými partnery, z nichž jeden přebírá funkci vedoucího partnera a s ní i odpovědnost za realizaci projektu po organizační a finanční stránce. Pro efektivní partnerství v projektech je žádoucí spolupráce vyššího počtu projektových partnerů.

U jednotlivých programů je národní koordinátor, který poskytuje oficiální informace k přípravě projektu. Olomoucký kraj může pomoci s vyhledáním vhodných partnerů i případně s vyhledáním připravovaných projektů, do nichž je možné se zapojit.

Níže jsou uvedeny základní informace o programech nadnárodní a meziregionální spolupráce, včetně kontaktů na národní koordinátory.

 

Aktuality

29.03.2023 - INTERREG Europe, Interreg Central Europe 2021 - 2027 – Infoden k vyhlášení 2. výzvy

Od druhé poloviny března je u programů INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 otevřena 2. výzva pro předkládání projektů.

08.02.2023 - Vychází nový Newsletter zaměřený na nadnárodní a meziregionální Evropskou územní spolupráci

Do současného světa programů nadnárodní a meziregionální EÚS Vás uvede nově zpracovaný Interreg Newsletter.

02.02.2023 - Společný Infoden pro žadatele a zájemce o účast ve 2. výzvě INTERREG EUROPE a/anebo Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027

V březnu budou vyhlášeny už druhé výzvy pro předkládání projektů u programů INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027. Vzhledem k tomu, že se tentokrát časově překrývají, je připraven společný Infoden pro žadatele a zájemce o 2. výzvu těchto programů.

09.09.2022 - Program Interreg DANUBE REGION pořádá seminář pro žadatele k 1. výzvě

Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Jednotným sekretariátem programu pořádá dne 27. 9. 2022 v Praze seminář pro potenciální žadatele a zájemce o účast v projektech 1. výzvy programu Interreg Danube Region Programme v období 2021-2027.

24.02.2022 - Program INTERREG EUROPE 2021-2027 vyhlásil 1. výzvu

Projektové žádosti bude možné předkládat od 5. dubna do 31. května (12:00) prostřednictvím monitorovacího systému programu. V rámci výzvy bude možné realizovat projekty zaměřené na výměnu zkušenosti, s důrazem na zlepšení politik regionálního rozvoje, ve všech tematických oblastech kohezní politiky.


archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Marta Novotná

vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 330 m.novotna@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1202


Poslední změna 29. 03. 2023 06:46:29