Program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019

V souladu s vládou schválenou „Koncepcí ochrany měkkých cílů pro roky 2017 - 2020“ (usnesení vlády č. 527/2017) a se souhlasem ministra vnitra byl vyhlášen Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019.

Prioritou Programu odboru bezpečnostní politiky (dále jen ,,OBP“) 2019 je zvýšení odolnosti měkkých cílů čelit závažným násilným a teroristickým útokům.

Oblasti dotační podpory se zaměřují na:

  1. vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle;
  2. tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur;
  3. vzdělávací akce;
  4. výcvikové akce;
  5. cvičení;
  6. nákup neinvestičních hmotných prostředků;
  7. financování bezpečnostního a administrativního pracovníka.

Anotace projektů

Soubor typu pdfAnotace projektů(387,7 kB)stáhnout


Poslední změna 28. 03. 2019 13:49:35