Program na podporu včelařů

Aktuální dotační programy - včelaři   03_02

DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 2021

Program má 2 tituly: 03 - 03

  • Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy

  • Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství.

Lze podat jen jednu žádost, nelze podat více žádostí jedním žadatelem.

 

Žádosti se podávají od 6. 04. 2021 do 23. 04. 2021 přes portál komunikace pro občany elektronicky a následně v papírové formě na podatelnu Krajského úřadu. https://www.olkraj.cz/portal-komunikace-pro-obcany-formulare-zadosti-cvicna-zadost-manual-pro-vyplneni-zadosti-cl-4379.html

 

Dokumenty

Soubor typu pdfPRAVIDLA HANDICAPY(892 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPRAVIDLA AKCE, ČINNOSTI(932,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost HANDICAPY(848,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost AKCE, ČINNOSTI(1005,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdf03-vzor-vyuctovani-dotace-na-akci-nebo-cinnost(296,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-01-akce-fyzicke-osoby-nepod(521 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-02-cinnost-fyzicke-osoby-nepodnikatele(422 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-03-akce-fyzicke-osoby-podnikatele(444,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-04-cinnost-fyzicke-osoby-podnikatele(437,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-05-akce-pravnicke-osoby(583,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-06-cinnost-pravnicke-osoby(438,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-07-akce-obce-mestyse-mesta(441,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-08-cinnost-obce-mestyse-mesta(433 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-09-akce-prisp-org(447,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-10-cinnost-prisp-org(439,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam rozmnožovacích chovů 2020(443,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam vyšších šlechtitelských chovů 2020(464,3 kB)stáhnout

Kontakty

Petra Hájková

referent dotačních programů
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 413 petra.hajkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 00 Olomouc, patro 7.p, kancelář: 720


Poslední změna 02. 03. 2021 12:53:55