Program na podporu včelařů

03_02_Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2021

03_02_1_Podpora začínajících včelařů.

03_02_2_Podpora stávajících včelařů.

Výsledky vyhodnocení žadatelů o dotaci, schválené v Radě Olomouckého kraje 19. 4. 2021.

 

 

Dokumenty

Soubor typu pdfusnesení - příloha 1(855,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfusnesení - příloha 3(703,3 kB)stáhnout

Kontakty

Petra Hájková

referent dotačních programů
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 413 petra.hajkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 00 Olomouc, patro 7.p, kancelář: 720


Poslední změna 14. 07. 2021 06:11:50