Příručka dobré praxe – Realizované grantové projekty v Olomouckém kraji v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

15. 05. 2015

Olomoucký kraj jako tzv. Zprostředkující subjekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK) realizující tzv. globální granty (dále GG) vydal v březnu 2015 Příručku dobré praxe, která má za cíl informovat odbornou i laickou veřejnost o vybraných grantových projektech (dále jen GP) realizovaných v rámci těchto GG.

 

V Příručce dobré praxe je prezentováno celkem 16 projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky z celkem sedmi GG realizovaných v programovém období 2007 - 2013:

 

 • 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji“
 • 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“
  • rozvoj vzdělávání především na ZŠ a SŠ s primární cílovou skupinou žáci
 • 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji“
 • 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“
  • rozvoj vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných žáků (MŠ, ZŠ, SŠ)
 • 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“
 • 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji II“
  • rozvoj vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků škol, zejména ZŠ a SŠ
 • 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji“
  • prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání, s cílovou skupinou účastníci dalšího vzdělávání

 

Příručku dobré praxe je možné získat v elektronické podobě na www.olkraj.cz/opvk nebo v tištěné podobě na oddělení grantových schémat Odboru strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Soubor typu pdfPříručka dobré praxe(9,6 MB)stáhnout


Poslední změna 15. 05. 2015 10:19:11