Příprava přijímacího řízení na střední školy

Podpora polytechnického vzdělávání jako hlavní priorita kraje v rozvoji školství v Olomouckém kraji byla jedním z témat pracovního setkání platformy pro odborné vzdělávání, celoživotní vzdělávání a kariérové poradenství konané v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje k tématu přípravy přijímacího řízení na střední školy, které se konalo dne 20. října 2021. Setkání proběhlo za účasti radního RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. a bylo určeno primárně výchovným a kariérovým poradcům ze základních škol v kraji. Setkání moderoval vedoucí odboru školství a mládeže Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA. Jednání se kromě členů platformy zúčastnili zástupci oddělení krajského vzdělávání Krajského úřadu Olomouckého kraje, ředitelé vybraných typů středních (gymnázia, obchodní akademie, střední technické a odborné školy, učiliště) a zástupci z Úřadu práce Olomouckého kraje.

Cílem jednání bylo seznámení s organizací přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2021/2022 pro přijetí ve školním roce 2022/2023 z pohledu školské legislativy. Kromě prezentace o průběhu přijímacího řízení byli účastníci seznámeni s podmínkami stipendijního programu kraje  a s dalšími novinkami v oblasti školství v Olomouckém kraji, vyslechli si prezentace zástupců ředitelů jednotlivých typů středních škol a také jim byla představena činnost nově zřízeného Krajského centra kariérového poradenství (KCKP) a Krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Zároveň byla přítomným kariérovým poradcům nabídnuta možnost zapojení se do činnosti KCKP a získat tak metodickou a vzdělávací podporu v rámci realizace projektu na implementaci KAP (IKAP OK II a RPV OK).

Více informací o stipendijním programu „Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji“ najdete: https://www.olkraj.cz/podpora-polytechnickeho-vzdelavani-a-remesel-v-olomouckem-kraji-pro-skolni-rok-2021-2022-cl-4652.html

Dále doporučujeme ke shlédnutí videospot: https://www.youtube.com/watch?v=-MTWQR1jp9U

Fotografie, prezentace a program pracovního sekání naleznete níže.

Soubor typu pdfProgram pracovního setkání(642 kB)stáhnout
Soubor typu pptxMgr. Bc. Jitka Pavlíková - KÚOK, vedoucí oddělení krajského vzdělávání(444,5 kB)stáhnout
Soubor typu pptxMgr. Bc. Jitka Pavlíková - KÚOK, vedoucí oddělení krajského vzdělávání(455 kB)stáhnout
Soubor typu pptxPhDr. Karel Goš - ředitel Gymnázia, Hejčín, Tomkova 45(54,5 kB)stáhnout
Soubor typu pptxIng. Romana Novotníková - ředitelka Obchodní akademie, Olomouc, Spojenců 11(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu pptxPhDr. Hana Vyhlídalová - ředitelka Střední průmyslové školy, Přerov, Havlíčkova 2(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pptIng. Aleš Jurečka - ředitel Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79(140 kB)stáhnout
Soubor typu pptxMgr. Kateřina Petrová - vedoucí Krajského centra kariérového poradenství(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pptxPhDr. Edita Bosáková - vedoucí Krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání(5,1 MB)stáhnout
Soubor typu pptxPhDr. Dagmar Nečasová, Jana Heroldová, Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Olomouci(4,8 MB)stáhnout
IMG_7324.JPG
20211020_085602.jpg
IMG_7326.JPG
IMG_7327.JPG
20211020_085636.jpg
IMG_7331.JPG


Poslední změna 29. 11. 2021 10:03:21