Přijímací řízení a zápisový lístek

Na tomto místě budou zveřejňovány informace o přijímacím řízení pro uchazeče o studium na středních školách pro školní rok 2020/2021.

Aktuální informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 naleznete zde.

Informace k přijímacímu řízení

Soubor typu xlsxPřihláška ke vzdělávání na střední škole (denní studium)(27,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřihláška ke vzdělávání na střední škole (jiná forma studia)(26,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřihláška ke vzdělávání na střední škole (nástavbové studium)(27,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřihláška ke vzdělávání (obory s talentovou zkouškou)(27,2 kB)stáhnout

Přehled volných míst na středních školách v Olomouckém kraji

Soubor typu xlsxPřehled volných míst na střední školy v Olomouckém kraji k 5. 8. 2021(196,1 kB)stáhnout

Zápisový lístek

Soubor typu pdfInformace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem(318,2 kB)stáhnout
Soubor typu zfoZápisový lístek - elektronický formulář(29,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxŽádost o vydání zápisového lístku(15,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxŽádost o vydání náhradního zápisového lístku a čestné prohlášení(15,7 kB)stáhnout

Zápisový lístek je vydáván k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole. Zápisový lístek není vydáván na nástavbové, zkrácené, večerní, dálkové, distanční nebo kombinované studium.

Informace k dokumentům zápisového lístku:

  • Elektronický formulář slouží jako žádost o vydání zápisového lístku (zápisový lístek vám bude po jeho zaevidování zaslán poštou do vlastních rukou). K vyplnění elektronické Žádosti o vydání zápisového lístku je nutné mít nainstalovaný volně šiřitelný software 602XML Filler - software je ke stažení zde.
  • Žádost o vydání zápisového lístku k vytisknutí - jedná se o žádost, kterou můžete vytisknout v případě potíží s elektronickým formulářem. Je možné ji vyplnit na počítači nebo rukou a zaslat poštou.
  • Žádost o vydání náhradního zápisového lístku - využijete ji v případě, že jste zápisový lístek ztratili. Tuto žádost lze zaslat jen poštou.

 

 

Kontakty

Mgr. Renata Velešíková

referent pro trh práce a stipendijní programy
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 559 r.velesikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1018


Poslední změna 18. 01. 2021 13:35:18