Prezentace Adaptační strategie Olomouckého kraje na dopady změny klimatu

Datum29. 11. 2022
Místo konáníKongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje
OrganizátorOlomoucký kraj

Dopady změny klimatu? Olomoucký kraj už ví, jak na ně

Olomoucký kraj se dlouhodobě zabývá problematikou adaptace na změnu klimatu s ohledem na viditelné projevy klimatické změny. Problematika změny klimatu je sice částečně řešena v některých strategických dokumentech, doposud však chyběl ucelený přístup k problematice změny klimatu, který by vyhodnotil hlavní rizika pro Olomoucký kraj a který by byl základním podkladem pro návrhy postupů a aktivit, jak se uvedeným rizikům bránit, změnám se přizpůsobovat či se na ně adaptovat tak, aby byly i přes tyto změny zachovány odpovídající podmínky pro hodnotný život obyvatel Olomouckého kraje. A právě tuto problematiku řeší čerstvě zpracovaná Adaptační strategie Olomouckého kraje na dopady změny klimatu.

Pokud vás toto téma zajímá, přijďte 29. listopadu od 15 hodin na prezentaci Adaptační strategie Olomouckého kraje na dopady změny klimatu do Kongresového sálu Olomouckého kraje.

Pro potvrzení vaší účast se obracejte na kontaktní osobu Bc. Janu Procházkovou j.prochazkova@olkraj.cz.

Akce je realizována v rámci projektu Adaptační strategie Olomouckého kraje na dopady změny klimatu. Tento projekt je podpořen grantem z Norských fondů.

Prezentace Adaptační strategie Olomouckého kraje na dopady změny klimatu


Poslední změna 22. 11. 2022 09:55:37