Přehradu u Skaličky nechceme, vzkázal kraj do Prahy

01. 02. 2021

Olomoucký kraj už zaslal Ministerstvu pro místní rozvoj svoje stanovisko k aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky. Ta v jednom z článků počítá se změnou, která se týká návrhu podoby protipovodňového opatření na řece Bečvě. Místo suché nádrže Teplice je v materiálu nově uvedeno vodní dílo Skalička.

„Rada Olomouckého kraje v lednu vyjádřila aktuální nesouhlas se změnou klasifikace z plochy pro suchou nádrž na plochu pro vodní dílo. Důvodem je předpokládaný potenciálně významný negativní vliv na životní prostředí a soustavu NATURA 2000,“ řekl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Šafařík.

Kraj čeká také na dokončení studie, která má za úkol vyhodnotit a porovnat varianty vodního díla Skalička při zohlednění střetů se zájmy ochrany přírody a rizik pro rozsáhlý krasový systém v místě vzniku plánovaného protipovodňového opatření.

„Protipovodňová ochrana v okolí řeky Bečvy je samozřejmě důležitá. Je ale potřeba postupovat s rozumem a důkladně prozkoumat, jaké klady a zápory s sebou navržené možnosti řešení nesou. Kraj momentálně dělá vše pro to, aby konečný výsledek neměl žádný negativní dopad na životní prostředí v této části regionu,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí Martin Šmída.

Přehradu u Skaličky nechceme, vzkázal kraj do Prahy


Poslední změna 01. 02. 2021 09:30:50