Právní normy a metodické materiály pro obce

Soubor typu pdfPrávní předpisy a opatření obecné povahy(209,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlatná legislativa v oblasti kultury(270,6 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Erika Rašková

referent kultury a muzejních sbírek oddělení kultury na odboru sportu, kultury a památkové péče
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 448 e.raskova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 907


Poslední změna 02. 12. 2021 08:54:15