Pracovníci zahraničních vztahů z krajských úřadů jednali v Praze. Mezi nimi i ti naši

Ministerstvo zahraničních věcí přivítalo koncem února další kulatý stůl pracovníků oddělení zahraničních vztahů krajských úřadů. Tato setkávání započala v loňském roce přímo v Olomouci a tentokrát se kolegové Žaneta Jančaříková a David Záleský sešli se svými protějšky z celé republiky v Praze v Černínském paláci.

Tam se v sérii prezentací dozvěděli více nejen o zahraniční službě České republiky, ale i velice konkrétní informace o krajanských spolcích a jejich činnosti po celém světě, což je oblast, do které se také kraje se svými partnerskými regiony mohou zapojit. Nechybělo ani seznámení se základy protokolu při jednání se zahraničními hosty a příklady z praxe.

Druhý den jednání pokračoval v informačním centru OSN, kde se po úvodním seznámení s aktivitami organizace v Česku živě diskutovalo o možnostech spolupráce na regionální úrovni. Ani zde na sebe konkrétní výstupy jistě nenechají dlouho čekat.

	Pracovníci zahraničních vztahů z krajských úřadů jednali v Praze. Mezi nimi i ti naši
	Pracovníci zahraničních vztahů z krajských úřadů jednali v Praze. Mezi nimi i ti naši
	Pracovníci zahraničních vztahů z krajských úřadů jednali v Praze. Mezi nimi i ti naši
	Pracovníci zahraničních vztahů z krajských úřadů jednali v Praze. Mezi nimi i ti naši
	Pracovníci zahraničních vztahů z krajských úřadů jednali v Praze. Mezi nimi i ti naši
	Pracovníci zahraničních vztahů z krajských úřadů jednali v Praze. Mezi nimi i ti naši


Poslední změna 28. 03. 2024 11:57:31