Pracovní setkání ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem

05. 04. 2023

Ve dnech 22. – 23. 3. 2023 se uskutečnilo pravidelné pracovní setkání ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem k aktuálním tématům v oblasti školství. Setkání se zúčastnili zástupci 107 příspěvkových organizací kraje ve školství, Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje, RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen Rady Olomouckého kraje a vedoucí odboru školství a mládeže Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA. Mezi pozvanými hosty byli například Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., vedoucí krajského pracoviště NPI ČR, Mgr. Michal Urban, regionální zástupce Domu zahraniční spolupráce pro Olomoucký kraj, Mgr. Jakub Korda, Ph.D. a Mgr. Karolína Balcárková, zástupci Inovačního centra Olomouckého kraje, také ředitel Arcibiskupského zámku Kroměříž Ing. Jiří Uhlíř – všichni přispěli zajímavými příspěvky do programu setkání.

Dále byla na programu témata z oblasti akčního plánování, řízení a financování příspěvkových organizací kraje a aktuální zprávy od vedoucích jednotlivých oddělení odboru školství a mládeže.

Prezentace, program a fotografie naleznete ve složce Pořádané akce.

IMG20230322141328.jpg


Poslední změna 05. 04. 2023 15:17:46