Pozvánka na školení pro konečné uživatele v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis

16. 01. 2020
Euroregion Glacensis pořádá školení pro konečné uživatele v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, Program Interreg V-A Česká republika - Polsko. Školení se uskuteční dne 13.2.2020 v Hradci Králové a je určeno především pro konečné uživatele (příjemce dotace), kteří měli schválený mikroprojekt na 7. zasedání EŘV (říjen 2019).
 
Bližší informace spolu s přihláškou na školení naleznete zde.

 


Poslední změna 16. 01. 2020 16:21:22