Pozvánka na 20. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

19. 04. 2020

Pozvánka na 20. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

 

Vážený pane primátore,

vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v pondělí 20. dubna 2020 od 10:00 hod., v budově Magistrátu města Olomouce – Hynaisova 10 (velký zasedací sál), proběhne 20. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje. Zákon neukládá městským a obecním úřadům povinnost vyvěsit program na úředních deskách. Přesto v zájmu informovanosti občanů kraje uvítáme zveřejnění informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje na informační vývěsce vašeho úřadu.

Podkladové materiály naleznete zde.

V souvislosti s konáním 20. veřejného zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 20. 4. 2020 upozorňujeme občany, že veřejnost se k vyjádření svého stanoviska k projednávaným bodům na zasedání může předem přihlásit elektronickou cestou – na e-mail: organizacni@olkraj.cz.

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 20-04-20 zde.

 

Veřejnost má možnost seznámit se s podkladovými materiály pro jednání už v době přípravy zasedání, a to průběžně pomocí aplikace Olomoucký Kraj Zastupitelstvo. Aplikace je dostupná ke stažení na Google Play – Aplikace. Podrobnosti o aplikaci naleznete na stránkách INFOPORTÁLU PRO OBČANA zde.


Poslední změna 16. 04. 2020 10:23:37