Pomocný konsolidační přehled (14. 6. 2017)

14. 06. 2017

Pomocný konsolidační přehled

Upozorňujeme účetní jednotky, které jsou v souladu s vyhláškou č. 312/2014 Sb.,
o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) povinny sestavit Pomocný konsolidační přehled k 31. 12. 2016, na to, že v sekci Konsolidace státu byly zveřejněny 3 nové materiály:

  1. Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) – Popis postupu
    při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoba a náhradní zodpovědné osoby
    v Centrálním systému účetních informací státu

  2. Formulář registrace

  3. Součet

 

V Olomouci dne 14. 6. 2017

RNDr. Vlasta Vaidová


Poslední změna 14. 06. 2017 09:13:25