Podpoříme dobrovolníky, kteří pečují o životní prostředí

20. 03. 2023

Spolky a lidé, kteří se ve svém volném čase starají o přírodu, mohou nyní čerpat z nových krajských dotací. V Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství uvolnilo hejtmanství osm a půl miliónů korun.

„Věřím, že dobrovolnická činnost si pomoc zaslouží, a ta v oblasti životního prostředí a zemědělství obzvlášť. Ať už jsou to spolky, které se věnují chovatelství či zahrádkářství, nebo organizace působící přímo v osvětě a ochraně životního prostředí,” uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro životní prostředí, odpady a zemědělství.

Částkou jeden a půl miliónu korun podpoří kraj zájmová sdružení, která například pečují o zatoulané psy a kočky nebo se věnují myslivosti či rybářství. Sedm miliónů korun z druhého dotačního titulu poputuje na podporu vzdělávacích a osvětových akcí a aktivit, které vedou k ochraně a obnově biologické rozmanitosti krajiny. Žádat mohou i obce.

„Mezi podporované akce patří například výsadba zeleně, zakládaní květnatých pásů a motýlích či včelích louček nebo budování a údržba studánek v krajině. Budeme rádi, když peníze poslouží také různým zájmovým kroužkům či soutěžím nebo na výstavbu naučných stezek a informačních tabulí s přírodovědnou tématikou,“ dodal radní Šmída.

Možností, na jaké projekty z programu čerpat, je spousta. O dotace lze žádat do 6. dubna. Všechny důležité informace týkající se pravidel, způsobu podání žádosti či výše získané částky naleznou zájemci zde.

Podpoříme dobrovolníky, kteří pečují o životní prostředí, ilustrační foto


Poslední změna 21. 03. 2023 13:57:52