Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji pro školní rok 2021/2022

V rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji jsou poskytována stipendia na vybrané obory žákům učebních oborů vzdělání a žákům vybraných oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou.

Cílem Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji je finanční podpora středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje bez ohledu na jejich zřizovatele, které poskytují výchovu a vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na území Olomouckého kraje ve vybraných oborech vzdělání s cílem: 

  • zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce;
  • podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou perspektivních na trhu práce;
  • motivovat žáky k lepším výsledkům v oblasti chování i vzdělávání;
  • podporovat trh práce zajištěním dostatku kvalifikované pracovní síly v uvedených oborech.

Olomoucký kraj od školního roku 2021/2022 podporuje žáky 50 oborů vzdělání, z toho 32 učebních oborů a 18 oborů zakončených maturitní zkouškou.

V rámci realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání vznikl ve spolupráci Olomouckého kraje a Okresní hospodářské komory Olomouc spot na propagaci polytechnického vzdělávání mezi zájemci o studium na střední škole, který naleznete zde.

___________________________________________________________________________________________________________

Olomoucký kraj také od školního roku 2020/2021  podporuje žáky středních škol na Jesenicku, vyjma žáků oborů vzdělání Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji – Jesenické stipendium. Cílem je podpořit zvýšení počtu žáků ve středních školách na Jesenicku a zvýšit motivaci žáků ke vzdělání v tomto regionu. Stipendium bude poskytováno od školního roku 2020/2021, kdy každý žák prvního ročníku střední školy na Jesenicku obdrží jednorázový finanční příspěvek.

Soubor typu pdfPropagační letáček - stipendia 2022-2023(978,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPropagační letáček - stipendia 2021-2022(670,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla 2021-2022 učební obory(403,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla 2021-2022 maturitní obory(398,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika 2021-2022, pro-vyplaceni-financni-podpory-učnovske(609,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika 2021-2022, pro-vyplaceni-financni-podpory-maturitní(596,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam podporovaných oborů vzdělání pro školní rok 2021/2022(348,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla - JESENICKÉ STIPENDIUM 2021-2022(384,9 kB)stáhnout


Poslední změna 15. 09. 2021 07:32:00