Podpora nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky ve stavebnictví

23. 01. 2015

Podpora nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky ve stavebnictví

Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/05.0007

Hlavním cílem projektu je vytvoření a pilotní ověření systému dalšího vzdělávání zaměstnanců v oblasti pozemních a vodohospodářských staveb v Olomouckém kraji. Tento vzdělávací systém poskytne pracovníkům kompetence, které zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Na základě předprojektového šetření bude v projektu vytvořeno a pilotně ověřeno 6 vzdělávacích modulů, které svým obsahem pokryjí tyto potřeby a které současně navazují na počáteční vzdělávání

Dílčími cíli bude tvorba metodik vzdělávání pracovníků v pozemním a vodohospodářském stavebnictví, pilotní ověření systému na cílové skupině. Vytvoření uceleného systému vzdělávání povede ke zvýšení kompetencí pracovníků, čímž dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků na trhu práce. Systém bude tvořen souborem modulů pro další vzdělávání a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání. Nedílnou součástí bude vytvoření webového portálu a e-learningové podpory.

Projekt byl spuštěn 01. 04. 2014 a bude probíhat do 30. 06. 2015. Byly již vytvořeny distanční texty a spuštěn provoz multifunkčního webového portálu.

Od prosince 2014 do 6/2015 probíhá pilotní ověření vytvořených vzdělávacích modulů u dané cílové skupiny a vyhodnocení daného projektu a plotního ověření.


Poslední změna 23. 01. 2015 14:22:24