Podpora cestovním kancelářím – pomůže s pojištěním pro případ úpadku

19. 01. 2021

Nově připravený program COVID Záruka CK, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a projednalo ho s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, schválila Vláda ČR dne 18.01.2021. Má za cíl zmírnit dopady pandemie koronaviru na cestovní ruch. Záruční schémata, s kterými nový program počítá, pomohou zejména malým a středním cestovním kancelářím splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku. Podpora se bude poskytovat jeden kalendářní rok, tedy za „pojistné období“, které bylo zahájeno mezi 1. říjnem 2020 a 31. prosincem 2021. Žádosti o podporu budou přijímat pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

Program počítá se schématem portfoliové záruky ČMZRB poskytnuté cestovní kanceláři (ve prospěch pojišťovny) sjednávající si ochranu pro případ úpadku podle § 6 zákona č. 159/1999 Sb. Bankovní záruku by mělo být možné využít jako součást pojištění záruky pro případ úpadku nebo bankovní záruky pro případ úpadku.

Bankovní záruka ČMZRB má činit 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30% limitu pojistného plnění, tedy maximální pojistné částky, nejvýše však 4 miliony korun. Zbylých 25 % požadované spoluúčasti si už musí cestovní kancelář zajistit sama. Cestovní kancelář by místo složení základního hotovostního kolaterálu doložila pojišťovně poskytující pojištění pro případ úpadku bankovní záruku ČMZRB. Cestovní kanceláři by tak zůstaly vlastní zdroje, které budou moci využít na další činnost, nebude odčerpávat cash flow, zákonné pojištění CK získá prostřednictvím záruky a bude tak moct dál v oboru podnikat.


Poslední změna 19. 01. 2021 14:42:45