Podkladové materiály ZOK

Na internetových stránkách Olomouckého kraje jsou podkladové materiály uveřejněny v upravených verzích (anonymizované) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Podkladové materiály jsou publikovány v podobě schválené na daném zasedání.

Ostatní podkladové materiály ZOK:

Soubor typu pdfPodkladový materiál 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 8. 11. 2016(164 kB)stáhnout
Soubor typu mp3Podkladový materiál 9. zasedání ZOK 26. 2. 2018 - bod č. 9.1.Zpráva Ing. Zahradníčka, náměstka hejtmana pro dopravu, o situaci v KIDSOK p.o. ve smyslu zajištění dopravní obslužnosti po kolapsu autobusové dopravy v lednu 2018(1,4 MB)stáhnout

 

 

Podkladové materiály Zastupitelstva Olomouckého kraje z předchozích volebních období naleznete zde.


Poslední změna 14. 06. 2018 07:49:36