Podávání kandidátních listin ve volbách do zastupitelstev krajů

Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje mohou zmocněnci podat u pracovníků Krajského úřadu Olomouckého kraje s osvědčením podle zvláštního právního předpisu v:

Po 08:00 - 17:00
Út 08:00 - 15:00 (dne 28.07.2020 až do 16:00 hod.)
St 08:00 - 17:00
Čt 08:00 - 14:00
08:00 - 14:00

Jinou dobu podání, než je provozní doba úřadu, doporučujeme předem domluvit s pracovníkem krajského úřadu.
Kandidátní listiny lze podat nejpozději 66 dnů před konáním voleb, t.j. 28. července 2020 do 16:00 hod.

Zmocněnec může doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty, popř. vzájemně měnit jejich pořadí, a to do 03.08.2020 16:00 hod. na krajském úřadě.

Věk kandidáta na kandidátní listině bude uveden ke druhému dni voleb (k 3. říjnu 2020). Na kandidátní listině má být u jednotlivých kandidátů mimo jiné uvedena obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu, neuvádí se úplná adresa (ulice, místní část obce, číslo popisné, číslo orientační). Na vlastnoručně podepsaném prohlášení kandidáta má být uvedeno místo, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu (uvede se úplná adresa - ulice, /místní část/, číslo popisné /číslo orientační/, obec).

Další informace k podmínkám kandidatury ve volbách do zastupitelstev krajů zveřejnilo ministerstvo vnitra na svých webových stránkách.

V Olomouckém kraji voliči budou volit 55 členů zastupitelstva a na kandidátní listině může být uvedeno maximálně 60 kandidátů.

Osobní podání kandidátní listiny je možné učinit na adrese:

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor majetkový, právní a správních činností, oddělení správních činností, Jeremenkova 40b (budova RCO), Olomouc.

Pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje s osvědčením podle zvláštního právního předpisu, kteří poskytují případné konzultace a jsou oprávněni převzít kandidátní listinu:

pracovník m.č./patro telefon e-mail
Ing. Peter Garláthy 1306/13 585 508 534, 724 058 917 p.garlathy@olkraj.cz
Ing. Markéta Hofschneiderová 1306/13 585 508 449, 607 033 260 m.hofschneiderova@olkraj.cz

 


Poslední změna 21. 07. 2020 06:24:20